Hướng dẫn sử dụng

Đối với Sinh Viên, CBCNV của Trường, vui lòng đăng nhập bằng email nội bộ NTT Pass Thư viện đã cung cấp. Bạn đọc cần thay đổi Pass để bảo mật thông tin tài khoản thuận tiện trong việc sử dụng.

Đối với khách hàng ngoài trường nhu cầu sử dụng toàn văn tài nguyên số NTT, vui lòng gửi yêu cầu qua email: thuvienntt@ntt.edu.vn hoặc gọi về SĐT:(08)73009660 ext 125,150, Thư viện sẽ tiếp nhận yêu cầu chế độ cung cấp thông tin phù hợp.

Tìm kiếm

Bạn đọc thể tìm kiếm tài liệu bằng các cách sau:

Cách 1:  từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm hoặc sử dụng công cụ "Tìm kiếm năng cao" tại giao diện trang chủ, thể tìm kiếm theo các tiêu chí: Nhan đề, tác giả, từ khóa, ...hoặc kết hợp các tiêu chí này bằng các toán tử AND, OR, NOT.‎Lưu ý: đặt biểu thức tìm trong ngoặc kép để kết quả tìm chính xác với yêu cầu.‎

Cách 2: Click chuột vào các ô "Chủ đề" "Nhan đề" "Tác giả" tại giao diện trang chủ để tìm tài liệu theo vần chữ cái của từng tiêu chí.‎

Cách 3: Đi sâu vào từng bộ sưu tập để sử dụng tài liệu đã phân chia sẵn theo từng sưu tập nhỏ.

Kết Quả

Một danh sách các ấn phẩm tìm thấy trong thư viện.‎Bạn click chuột vào tên ấn phẩm cần tìm, những thông tin chi tiết của ấn phẩm sẽ hiện ra. Muốn xem nội dung tài liệu click vào Xem toàn văn(View/Open).