DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Báo - Tạp Chí tham khảo >
Y học - Sức khỏe - Báo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8550

Nhan đề: Phân lập và sàng lọc các chủng vi sinh vật nội sinh có hoạt tính chống oxy hóa từ một số cây họ Zingiberaceae và Rutaceae
Tác giả: Võ, Thị Ngọc Mỹ
Nguyễn, Văn Thanh
Nguyễn, Đinh Nga
Từ khoá: Cladosporium
Aspergillus
Penicillium
Streptomyces
Vi sinh vật nội sinh
Issue Date: 2016
Mô tả: 57-64 Tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8550
Appears in Collections:Y học - Sức khỏe - Báo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2016 - 43 - Phân lập và sàng lọc các chủng vi sinh vật nội sinh có hoạt tính chống oxi hóa từ một số cây họ Zingiberaceae và Rutaceae.pdf3,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback