DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Kế Toán - Kiểm Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8548

Nhan đề: Thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong hành động phù hợp trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Tác giả: Nguyễn, Vĩnh Khương ( Ths.NCS)
Từ khoá: Kiểm Toán
Báo cáo Tài chính
Tài chính
Issue Date: 2016
Mô tả: 27-29 Tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8548
Appears in Collections:Kế Toán - Kiểm Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2016 - 22 - Thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong hành động phù hợp trong kiểm toán báo cáo tài chính.pdf2,53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback