DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Kế Toán - Kiểm Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8547

Nhan đề: Tác động của hành vi điều chỉnh thu nhập đến khả năng hoạt động liên tục trong kế toán: Nghiên cứu thực nghiệm cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Tác giả: Đinh, Thị Thu Thảo
Nguyễn, Vĩnh Khương
Từ khoá: Kế toán
Thị trường chứng khoán
Điều chỉnh thu nhập
Issue Date: 2016
Mô tả: 96-106 Tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8547
Appears in Collections:Kế Toán - Kiểm Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2016 - 21 - Tác động của hành vi điều chỉnh thu nhập đến khả năng hoạt động liên tục trong kế toán Nghiên cứu thực nghiệm cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.pdf470,95 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback