DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Báo - Tạp Chí tham khảo >
Khoa Học Và Công Nghệ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8546

Nhan đề: Nghiên cứu thu nhận và khảo sát một số hoạt tính của sophorolipid từ quá trình lên men chủng Candida bombicola từ dầu dừa.
Tác giả: Lê, Quỳnh Loan
Ngô, Đức Duy
Hoàng, Quốc Khánh
Nguyễn, Hoàng Dũng
Từ khoá: Sophorolipid
Candida bombicola
Kháng khuẩn
DPPH
Dầu dừa
Issue Date: 2016
Mô tả: 15-25 Tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8546
Appears in Collections:Khoa Học Và Công Nghệ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2016 - 19 - Nghiên cứu thu nhận và khảo sát một số hoạt tính của Sophorolipid từ quá trình lên men chủng Candida bombicola từ dầu dừa.pdf877,11 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback