DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Tạp Chí Dược Học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8540

Nhan đề: Hiện đại hóa dược liệu và thuốc y học cổ truyền ứng dụng trong phòng trị ung thư
Tác giả: Lê, Văn Minh
Trần, Nho Trung Đức
Nguyễn, Hoàng Dũng
Trần, Bá Hiếu
Từ khoá: Dược liệu
Thuốc
Y học cổ truyền
Ung thư
Extraction technologies
Active ingredienst
Issue Date: 2016
Mô tả: 22-29 Tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8540
Appears in Collections:Tạp Chí Dược Học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2016 - 12 - Hiện đại hoá dược liệu và thuốc y học cổ truyền ứng dụng trong phòng trị ung thư..pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback