DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Báo - Tạp Chí tham khảo >
Kinh Tế - Báo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8534

Nhan đề: TPP- Cơ hội cho Việt Nam đa dạng hóa thị trường.
Tác giả: Nguyễn, Quốc Thái
Nguyễn, Thanh Hải
Nguyễn, Quốc Thịnh
Từ khoá: Thương Mại
Kinh Tế
Quản lý
Thị trường
Issue Date: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Thương mại
Mô tả: 8 Tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8534
Appears in Collections:Kinh Tế - Báo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2016 - 07 - TPP – Cơ hội cho Việt Nam đa dạng hóa thị trường.pdf3,29 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback