DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Điều Dưỡng >
Điều Dưỡng Nhi Khoa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8521

Nhan đề: Giáo trình Điều dưỡng Nhi khoa: Đối tượng điều dưỡng đa khoa (Dùng trong các trường THCN)
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Nga (BS.)
Đặng, Hương Giang (ThS.)
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Tạ, Thanh Phương (ThS.)
Từ khoá: Y học
Điều dưỡng nhi khoa
Chăm sóc sức khỏe
Trẻ sơ sinh
Issue Date: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Mô tả: 199 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8521
Appears in Collections:Điều Dưỡng Nhi Khoa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GT DieuDuongNhiKhoa.pdf9,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback