DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Quản Trị Kinh Doanh >
Ngành : Quản Trị Kinh Doanh >
Quản Trị Doanh Nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8520

Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại; Tập 2
Tác giả: Hoàng, Minh Đường (PGS.TS)
Nguyễn, Thừa Lộc(PGS.TS)
Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Quản trị thương mại
Kinh tế thương mại
Issue Date: 2005
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
Mô tả: 331 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8520
Appears in Collections:Quản Trị Doanh Nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GiaoTrinhQuanTriDoanhNghiepThuongMai2.pdf13,09 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback