DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Môi Trường >
Công Nghệ Môi Trường >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8519

Nhan đề: Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Xuân Nguyên (PGS.TSKH.)
Từ khoá: Môi trường
Chất thải công nghiệp
Chất thải độc hại
Xử lý chất thải
Cộng nghệ xử lý chất thải
Issue Date: 2004
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Mô tả: 208 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8519
Appears in Collections:Công Nghệ Môi Trường

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TaiSuDungChatThaiCongNghiep.pdf12,17 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback