DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8517

Nhan đề: Nhà băng đã có cửa tăng vốn
Tác giả: Vân Linh
Từ khoá: Thị trường tài chính
Ngân hàng
Tăng vốn điều lệ
Cổ phiếu
Issue Date: 4-Jun-2018
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 67/2018;Tr. 26
Tóm tắt: Một áp lực lớn đối với các ngân hàng trong việc áp dụng Basel II là nhu cầu tăng vốn, đảm bảo an toàn rủi ro. Sau một thời gian dài khó có thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Hiện tại, các nhà băng đã tìm thấy cửa sáng, đó là chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn dưới hình thức chia cổ tức; phát hành cho cổ đông hiện hữu...
Mô tả: 1 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8517
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nha bang da co cua tang von.pdf857,43 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback