DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8516

Nhan đề: Lỡ dở cổ phần hóa bệnh viện Giao thông Vận tải
Tác giả: Hải Yến
Từ khoá: Đầu tư chứng khoán
Cổ phần hóa
Bệnh viện Giao thông vận tải
Xã hội hóa y tế
Tập đoàn T&T
Issue Date: 4-Jun-2018
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 67/2018;Tr. 16-17
Tóm tắt: Năm 2015, bệnh viện Giao thông Vận tải là đơn vị y tế công lập đầu tiên được chọn lựa cổ phần hóa, Tập đoàn T&T là nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 30% cổ phần. Tuy nhiên tập đoàn này vừa quyết định sẽ thoái toàn bộ vốn tại Bệnh viện là nội dung mà bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8516
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
lo do co phan hoa vien giao thong van tai.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback