DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Công Nghệ Hóa Học Và Thực Phẩm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8515

Nhan đề: Tổng quan tài liệu về bột bắp và những sản phẩm từ bột bắp
Tác giả: Nguyễn, Quốc Duy ThS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thanh Thường
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm)
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Tóm tắt: Khóa luận trình bày tổng quan về cây bắp, bột bắp; Công nghệ sản xuất Maltodextrin từ bột bắp; Quy trình công nghệ sản xuất High Fructose corn syrup và một số khuyến nghị về các sản phẩm chế biến từ bột bắp
Mô tả: 53 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8515
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Hóa Học Và Thực Phẩm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tong quan tl ve bot bap va nhung sp tu bot bap.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback