DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8514

Nhan đề: Mô tả công việc bán hàng
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Thủy ThS. (Hướng dẫn)
Trần, Thị Minh Tuyền
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Khoa Kế toán - Kiểm toán)
Từ khoá: Kế toán - Kiểm toán
Hệ thống kế toán
Kế toán bán hàng
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Tóm tắt: Khóa luận trình bày về hệ thống kế toán nói chung và mô tả công việc kế toán bán hàng nói riêng của công ty TNHH sản xuất thương mại thuận nông phát.
Mô tả: 25 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8514
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
mt cv ke toan ban hang.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback