DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8513

Nhan đề: Mô tả công việc kế toán vốn bằng tiền tại DNTN DV TM Thái Cường
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Thủy ThS. (Hướng dẫn)
Vũ, Thị Tình
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Khoa Kế toán - Kiểm toán)
Từ khoá: Kế toán - Kiểm toán
DNTN DV TM Thái Cường
Hệ thống kế toán
Kế toán vốn
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Tóm tắt: Khóa luận đề cập đến hệ thống kế toán và công việc kế toán vốn bằng tiền tại DNTN DV TM Thái Cường; Các chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật ảnh hưởng tới vốn bằng tiền.
Mô tả: 52 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8513
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
mt cv ke toan von bang tien tai dntn dv.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback