DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8512

Nhan đề: Kế toán mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH Kha Hưng
Tác giả: Phạm, Quốc Thuần ThS. (Hướng dẫn)
Đào, Thị Cẩm Nhung
Từ khoá: Kế toán mua hàng
Doanh nghiệp
Công ty TNHH Một Thành Viên Kha Hưng
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Việc mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp là chiếc cầu nối và là trung gian giữa người sản xuất và cửa hàng, công ty nhỏ, khách hàng. Từ đó sẽ có những định hướng , chính sách phát triển mua bán hàng hiệu quả nhất. Với những nhận thức rõ được vị trí vô cùng quan trọng của kế toán ở doanh nghiệp và đó cũng là nội dung tác giả muốn đề cập đến.
Mô tả: 53 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8512
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kltn ke toan mua hang hoa.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback