DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8510

Nhan đề: Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa
Tác giả: Nguyễn, Quốc Thịnh ThS. (Hướng dẫn)
Lê, Dương Thùy
Từ khoá: Kế toán
Mua bán hàng hóa
Kinh tế
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Việc mua bán hàng hóa là một công việc góp phần quan trọng, mua hàng diễn ra thường xuyên giúp cho công ty nắm bắt được sự biến động của thị trường mà dự trữ hàng hợp lý, phân bổ chi phí liên quan thích hợp hơn, công ty luôn ổn định được nguồn hàng. Kế toán luôn là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế. Công tác kế toán tại doanh nghiệp rất quan tâm tới việc thống kê, theo dõi, hạch toán hàng hóa mua vào, bán ra tại doanh nghiệp, đưa ra các số liệu hàng hóa tồn kho, cũng như doanh thu đạt được cho nhà lãnh đạo, để đưa ra chiến lược kinh doanh mới nhằm đạt hiệu quả kinh tế- điều mà các nhà lãnh đạo quan tâm và cũng là lí do tác giả chọn đề tài.
Mô tả: 86 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8510
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kltn ke toan mua ban hang hoa.pdf2,98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback