DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8509

Nhan đề: Công tác lập chứng từ kế toán (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, nhập kho)
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Lương, Thị Kiều Mi
Từ khoá: Chứng từ
Kế toán
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Trong quá trình sản xuất doanh nghiệp cần phải quan tâm đến yếu tố quản lý kinh tế, tiết kiệm chi phí và mục tiêu lợi nhuận là yếu tố quan trọng để đảm bảo bù đắp các chi phí bỏ ra. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, cải thiện đời sống của công nhân viên, mở rộng quy mô, đẩy mạnh phát triển. Muốn vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải tiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm là vấn đề nhận thức được từ tác giả.
Mô tả: 41 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8509
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kltn ctac lap chung tu ke toan.pdf3,72 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback