DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8506

Nhan đề: Kế Toán Vốn Bằng Tiền
Tác giả: Phạm, Quốc Thuần ThS. (Hướng dẫn)
Đinh, Thị Diễm Triều
Từ khoá: Kế toán vốn
Doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đó là vốn. Nhưng điều quan trọng đó là việc sử dụng đồng vốn bằng cách nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đương đầu cũng chính là mục tiêu đề tài nghiên cứu của tác giả.
Mô tả: 76 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8506
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan von bang tien 1.pdf372,16 kBAdobe PDFView/Open
ke toan von bang tien 2.pdf2,21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback