DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8505

Nhan đề: Kế toán công nợ
Tác giả: Phạm, Quốc Thuần ThS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Trung Du (Hướng dẫn)
Đoàn, Thị Thủy Tiên
Từ khoá: Kế toán công nợ
Kinh tế
Nghiệp vụ thanh toán
Doanh nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2013
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Trong hoạt động kinh doanh thì việc mua hàng và bán hàng được diễn ra hàng ngày và chiếm khối lượng lớn công việc do đó thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ phải thu và phải trả. Mặt khác nghiệp vụ thanh toán liên quan với các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn. Vì vậy để tránh việc chiếm dụng vốn, đảm bảo thu chi trong kì, kế toán phải thu và phải trả đóng vai trò không nhỏ. Nếu giải quyết tốt nghiệp vụ này sẽ tạo thuận lợi cho quá trình thu mua và tiêu thụ hàng hóa và hơn thế nữa sẽ tạo được niềm tin lớn cho các bên kinh doanh.
Mô tả: 56 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8505
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Chuong 1.pdf418,58 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 2.pdf312,43 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 3.pdf967,48 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 4.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open
PHU LUC 02.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open
PHU LUC 3 4 5 6.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open
PHU LUC 07.pdf55,92 kBAdobe PDFView/Open
PHU LUC 08.pdf35,99 kBAdobe PDFView/Open
PHU LUC 09.pdf606,14 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback