DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8504

Nhan đề: Kế toán tiền mặt
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Kim Tiến
Từ khoá: Kế toán
Tiền mặt
Kinh tế thị trường
Doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, không ngừng phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của Doanh nghiệp mà còn phản ánh tình hình chi phí lợi nhuận hay kết quả của từng công trình để nhà quản lý nắm bắt được để có thể phát triển Doanh nghiệp một cách hiệu quả và vững chắc nhất. Để nắm vững kiến thức cũng như đánh giá được tiềm năng của Doanh nghiệp mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, để đạt được điều đó thì Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu thành Doanh nghiệp.
Mô tả: 56 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8504
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan tien mat.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback