DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8503

Nhan đề: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM-SX-XNH Hằng Sao Sáng
Tác giả: Phạm, Quốc Thuần ThS. (Hướng dẫn)
Phan, Việt Hoàng
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Công ty TNHH TM-SX-XNK Hằng Sao Sáng
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đề tài giới thiệu về công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hằng Sao Sáng trong việc tổ chức công tác kế toán, các mô tả về công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và các chuẩn mực kế toán , văn bản pháp luật áp dụng tại công ty
Mô tả: 42 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8503
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cty tnhh tm-sx-xnk.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback