DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8502

Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH JAVI
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Nhật Anh
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Công ty TNHH Javi
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Trong điều kiện tồn tại hàng hóa và tiền tệ, tiền lương là một bộ phận của sản xuất tạo ra tùy theo quy chế quản lý mà tiền lương và các khoản trích theo lương có thề được xác định là một bộ phận của sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá trị sản phẩm. Đề tài góp phần nâng cao biện pháp nội dung quản lý các hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
Mô tả: 50 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8502
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cty tnhh javi.pdf1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback