DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8501

Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại Công ty cổ phần Đào tạo Quốc tế Việt Mỹ Úc
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Nhâm, Yến Sang
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Công ty cổ phần Đào tạo Quốc tế Việt Mỹ Úc
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đề tài trình bày thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần đào tạo Quốc tế Việt Mỹ Úc, từ đó ta có thể thấy tiền lương cũng là một trong các vấn đề quan trọng của một doanh nghiệp.
Mô tả: 54 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8501
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan tien luong va cac khoan phai trich theo luong tai cty cp dao tao quoc te viet my uc.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback