DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8500

Nhan đề: Kế Toán Tiền Lương
Tác giả: Trần, Thị Hương Giang (Hướng dẫn)
Trần, Hồ Phương Thạch
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Issue Date: 2013
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đề tài trình bày thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH tư vấn & kế toán Thanh Trí, từ đó nhận xét so sánh giữa thực tế thực tập và kiến thức đã học.
Mô tả: 37 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8500
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan tien luong.pdf588,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback