DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8499

Nhan đề: Kế Toán Nguyên Vật Liệu
Tác giả: Nguyễn, Quốc Thịnh ThS. (Hướng dẫn)
Phan, Thị Bích Quỳnh
Từ khoá: Kế toán
Nguyên vật liệu
Issue Date: 2013
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tại Công ty. Đặc biệt là công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu . Thấy được tầm quan trọng của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất nên trong quá trình thực tập tại Xí Nghiệp X30 nên tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu này.
Mô tả: 52 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8499
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan nguyen vat lieu.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback