DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8498

Nhan đề: Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần Cùng Mua
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Phạm, Quỳnh Anh
Từ khoá: Kế toán
Doanh nghiệp
Lưu chuyển hàng hóa
Công ty Cổ Phần Cùng Mua
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đề tài trình bày hệ thống kế toán của Công ty Cổ phần Cùng Mua, mô tả công việc kế toán lưu chuyển hàng hóa đã được quan sát, thực hành tại doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật liên quan đến công việc đã mô tả.
Mô tả: 60 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8498
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan luu chuyen hang hoa tai cty co phan cung mua.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback