DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8497

Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH TTNT in ấn quảng cáo Nguyễn Gia
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Tống, Minh Đức
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Khoản trích theo lương
Công Ty TNHH TTNT IN ẤN QUẢNG CÁO NGUYỄN GIA
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, giúp doanh nghiệp quản lý tốt tiền lương để người lao động yên tâm làm việc và phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động. Đánh giá công tác kế toán tiền lương trong việc hạch toán, thanh toán lương cho người lao động, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác này tại doanh nghiệp.
Mô tả: 68 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8497
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan luong va cac khoan trich theo luong... cty quang cao nguyen gia.pdf2,01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback