DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8496

Nhan đề: Kế Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH Dương Thảo
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Tôn, Thị Thảo Di
Từ khoá: Kế toán
Lương
Kế toán doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dương Thảo
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đối với người lao động tiền lương có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng nắng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóp góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại. không đạt hiệu quả nếu tiền lương thấp hơn sức lao động của người lao động. Đề tài tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Dương Thảo.
Mô tả: 52 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8496
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ke toan luong va cac khoan trich theo luong.pdf3,82 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback