DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8470

Nhan đề: Từ AI, Big data đến nông nghiệp 4.0
Tác giả: Đức Tâm
Từ khoá: BIM
Big data
Dữ liệu
Công nghệ
Dịch thuật
Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 22-Feb-2018
Trích dẫn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 7&8/2018;Tr. 51-52
Tóm tắt: Nội dung bài viết đề cập đến dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc cách mạng 4.0 phải kết hợp với hai yếu tố dữ liệu và thuật toán do con người xây dựng.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8470
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tu AI, Big Data den 4.0.pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback