DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8469

Nhan đề: ACB: Công thức phát triển văn hóa sáng tạo
Tác giả: Hải Lý
Từ khoá: ACB
Văn hóa
Sáng tạo
Nguồn nội lực
Issue Date: 22-Feb-2018
Trích dẫn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 7&8/2018;Tr. 61-62-63
Tóm tắt: ACB cần những con người làm chủ sự phát triển và đưa sự phát triển của ngân hàng theo một cách chủ động của thời cuộc,họ cần nhân viên thay đổi theo hướng phát huy năng lực làm chủ sự nghiệp là vấn đề mà bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 3 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8469
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ACB, Cong thuc phat trien van hoa sang tao.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback