DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8372

Nhan đề: Vị đắng cổ phần hoá: Những phiên bản lỗi (Kỳ 1)
Từ khoá: Doanh nghiệp Việt Nam
Cổ phần hoá
Issue Date: 22-Dec-2017
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 153/2017;Tr. 14-15
Tóm tắt: Cổ phần hoá được coi là giải pháp hữu hiệu hướng tới mục tiêu kép: một mặt huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước, một mặt nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đã và đang nảy sinh nhiều trường hợp biến tướng, tạo kẽ hở cho tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nảy sinh là nội dung mà bài viết đề cập đến.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8372
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vi dang co phan hoa.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback