DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8370

Nhan đề: Niêm yết, IBC vững tiến xây dựng: hệ sinh thái giáo dục 4.0
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thuỷ
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
IBC
Cổ phiếu
Hệ sinh thái giáo dục 4.0
Issue Date: 18-Dec-2017
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 151/2018;Tr. 10-11
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến sự kiện quan trọng của công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC) về việc Niêm yết 68,8 triệu cổ phiếu trên Sở GDCK TP.HCM ngày 15/12/2017. Đồng thời cũng khẳng định quyết tâm phát triển bền vững và minh bạch trên con đường thực thi khát vọng xây dựng Hệ sinh thái giáo dục 4.0.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8370
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Niem yet, IBC vung tien xay dung He sinh thai giao duc 4.0.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback