DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8369

Nhan đề: Kiểm toán nội bộ: Thêm một bộ lọc rủi ro cho doanh nghiệp
Tác giả: Huy Nguyên
Từ khoá: Kế toán
Kiểm toán nội bộ
Doanh nghiệp
Rủi ro
Issue Date: 18-Dec-2017
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 151/2018;Tr. 22-23
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ đang được Bộ Tài chính trình Chính Phủ xem xét ban hành. Theo đó, kiểm toán nội bộ sẽ là một bộ phận bắt buộc đối với các công ty niêm yết và một số loại hình doanh nghiệp.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8369
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kiem toan noi bo Them mot bo loc rui ro cho doanh nghiep.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback