DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8368

Nhan đề: Ngân hàng ngoại vẫn còn những băn khoăn
Tác giả: Nhuệ Mẫn
Từ khoá: Đầu tư chứng khoán
Ngân hàng nước ngoài
Giao dịch dân sự
Issue Date: 13-Dec-2017
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 149/2017;Tr. 26
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc các ngân hàng nước ngoài mong muốn có biện pháp xử lý thống nhất về tư cách chủ thể trong giao dịch dân sự.
Mô tả: 1 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8368
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ngan hang ngoai van con nhung ban khoan.pdf943,52 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback