DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8366

Nhan đề: Bảo hiểm chủ động "tạo nguồn" nhận lực
Tác giả: Gia Linh
Từ khoá: Bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Nhân lực
Issue Date: 15-Dec-2017
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 130/2017;Tr. 25
Tóm tắt: Không chỉ đầu tư vào những công cụ hay phương thức tiếp cận những đối tượng trẻ và kỳ vọng, mở ra một phân khúc khách hàng tiềm năng mới. Nguồn nhân lực trẻ cũng là đối tượng nhắm tới nhằm đào tạo một thế hệ kế cận cho tương lai của các công ty bảo hiểm cả nhân thọ và phi nhân thọ và cũng là nội dung mà bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 1 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8366
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bao hiem chu dong tao nguon nhan luc.pdf657,37 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback