DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8362

Nhan đề: Nợ công và trái phiếu "rong chơi"
Tác giả: Hải Lý
Từ khoá: Kinh tế Việt Nam
Nợ công
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 31-Aug-2017
Trích dẫn: Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 35/2017;Tr. 12-13
Tóm tắt: Không thể giảm nợ công để rồi đẩy tín dụng ngân hàng tới 21-22%. Đến nay dự nợ tín dụng của cả hệ thống ngân hàng đã vượt mức 5,5 triệu tỉ đồng, tức gấp đôi quy mô nợ công năm 2015. Đâu là mức an toàn của tăng trưởng tín dụng? là nội dung mà bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8362
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
no cong va trai phieu rong choi.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback