DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8355

Nhan đề: Xếp hạng tổ chức tín dụng để làm gì
Tác giả: Phan, Minh Ngọc
Từ khoá: Thị trường tài chính
Ngân hàng nhà nước
Tổ chức tín dụng
Issue Date: 21-Sep-2017
Trích dẫn: Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 38/2017;Tr. 14-15
Tóm tắt: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là tổ chức tín dụng) để thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ban hành quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM) là nội dung mà bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8355
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
xep hang to chuc tin dung de lamgi.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback