DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8354

Nhan đề: Không dễ mua DNNN
Tác giả: Ngọc Lan
Từ khoá: Thị trường tài chính
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp
Issue Date: 21-Sep-2017
Tùng thư/Số báo cáo: Số 38/2017;Tr. 46-47
Tóm tắt: Quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thường xuyên được thúc đẩy bởi các chương trình tái cơ cấu DNNN trong suốt 6 năm qua, với mục tiêu và chi phí không nhỏ, song kết quả đạt được không tương xứng, tiến trình CPH lâu nay thực chất chỉ là nhờ các hoạt động đầu cơ mang tính trục lợi đối với tài sản DNNN được bán ra. Nhà đầu tư vẫn khẳng định, việc mua DNNN là không dễ, và đây cũng là nội dung mà bài viết đề cập đến
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8354
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
khong de mua DNNN.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback