DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8352

Nhan đề: Quản lý nợ công: đầu mối không quan trọng bằng minh bạch
Tác giả: Phan, Minh Ngọc
Từ khoá: Thị trường tài chính
Quản lý nợ công
Issue Date: 24-Aug-2017
Trích dẫn: Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 34/2017;Tr. 43-44
Tóm tắt: Việt Nam vẫn có thể duy trì cơ chế ba bên cùng quản lý nợ công như hiện tại, nhưng phải đảm bảo rằng không có sự thỏa hiệp hay xung đột về lợi ích và sứ mệnh, có sự gắn kết và giải trình trách nhiệm rõ ràng, minh bạch với mục tiêu chung là duy trì môi trường kinh tế vĩ mô lành mạnh là nội dung mà tác giả bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8352
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
quan ly no cong....pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback