DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8348

Nhan đề: Thuế tài sản dễ có nhiều lỗ hổng
Tác giả: Hồ Quốc Tuấn
Từ khoá: Chính sách thuế
Thuế
Luật thuế tài sản
Cải cách thuế
Issue Date: 17-Aug-2017
Trích dẫn: Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 33/2017;Tr. 18-19
Tóm tắt: Một khi tiền thuế của người dân chưa được chi tiêu một cách tiết kiệm và hiệu quả. Mọi cải cách thuế, dù là với mục đích tốt đẹp lâu dài, sẽ khó nhận được sự ủng hộ của người dân là nội dung mà tác giả bài viết muốn đề cập đến.
Mô tả: 3 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8348
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thue, tai san de co nhieu lo hong.pdf2,51 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback