DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Cơ Khí Tự Động >
Ngành : KT Hệ Thống Công Nghiệp >
GT- KT Hệ Thống Công Nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8325

Nhan đề: Vận trù học: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn, Hải Thanh (PGS.TS.)
Từ khoá: Vận trù học
Khoa học quản lý
Tin học
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tắt: Tài liệu trình bày khái niệm cơ bản về vận trù học - một công cụ định lượng nền tảng của khoa học quản lý.
Mô tả: 245 p.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8325
Appears in Collections:GT- KT Hệ Thống Công Nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
van tru hoc.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback