DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Ngành y >
Kỹ Thuật Y Sinh New >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8283

Nhan đề: Thiết bị điện y tế - Phần 2-33: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị cộng hưởng từ dùng trong chẩn đoán y khoa (TCVN 7303-2-33 : 2010, IEC 60601-2-33 : 2008)
Nhan đề khác: Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis
Tác giả: Viện trang thiết bị và công trình y tế
Từ khoá: Y tế
Thiết bị y tế
Chẩn đoán y khoa
Thiết bị cộng hưởng từ
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2010
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Mô tả: 131 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8283
Appears in Collections:Kỹ Thuật Y Sinh New

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TCVN7303-2-33_2010_909511.pdf51,92 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback