DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Ngành y >
Kỹ Thuật Y Sinh New >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8282

Nhan đề: Thiết bị điện y tế - Phần 2-12: Yêu cầu riêng về an toàn đối với máy thở - Máy thở chăm sóc đặc biệt (TCVN 7303-2-12 : 2003, IEC 60601-2-12 : 2001)
Nhan đề khác: Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for the safety of lung ventilators - Critical care ventilators
Tác giả: Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC1 - Trang thiết bị y tế
Từ khoá: Y tế
Thiết bị y tế
Máy thở
Chăm sóc đặc biệt
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Mô tả: 48 p.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8282
Appears in Collections:Kỹ Thuật Y Sinh New

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TCVN7303-2-12_2003_909496.pdf15,5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback