DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Ngành y >
Kỹ Thuật Y Sinh New >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8280

Nhan đề: Đèn mổ - Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 7182 : 2002)
Nhan đề khác: Surgery lights - Specifications
Tác giả: Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 - Trang thiết bị y tế
Từ khoá: Y tế
Thiết bị y tế
Đèn mổ
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2002
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Mô tả: 6 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8280
Appears in Collections:Kỹ Thuật Y Sinh New

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TCVN7182_2002_912382.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback