DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Ngành y >
Kỹ Thuật Y Sinh New >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8275

Nhan đề: Máy làm giàu ôxy dùng trong y tế. Yêu cầu an toàn (TCVN 7007 : 2002, ISO 8359 : 1996)
Nhan đề khác: Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements
Tác giả: Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 - Trang thiết bị y tế
Từ khoá: Y tế
Thiết bị y tế
Máy làm giàu ôxy
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Mô tả: 31 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8275
Appears in Collections:Kỹ Thuật Y Sinh New

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TCVN7007_2002_914352.pdf169,81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback