DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Tâm Lý - Giáo Dục - Xã Hội >
Giáo Dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7525

Nhan đề: Môi trường giáo dục
Tác giả: Phạm, Hồng Quang (PGS.TS.)
Từ khoá: Giáo dục
Khoa học giáo dục
Issue Date: 2006
Nhà xuất bản: Giáo dục
Tóm tắt: Trình bày các quy luật tác động của môi trường văn hóa giáo dục đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Đồng thời, phân tích các nguyên nhân, thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển môi trường văn hóa giáo dục tại các trường học
Mô tả: 196 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7525
Appears in Collections:Giáo Dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
moi truong giao duc.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback