DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Chính Trị - Xã Hội - Giáo Dục - Kinh Tế >
Kinh Tế - LV >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7478

Nhan đề: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Văn Đẩu (Hướng dẫn)
Phạm, Đức Việt
Trường Đại học Lương Thế Vinh
Từ khoá: Giáo dục Việt Nam
Giáo dục Đại học
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị văn phòng
Trường Đại học Công nghiệp
Issue Date: 2015
Trích dẫn: Luận văn Thạc sỹ Kinh tế
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số: 60.34.05;
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học, thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của Trường đại học Công nghiệp Thành phố hồ Chí Minh. Đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: 115 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7478
Appears in Collections:Kinh Tế - LV

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NOI DUNG LUAN VAN hoan chinh .pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback