DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7450

Nhan đề: UBCK ủng hộ có thêm giải pháp hút vốn ngoại
Tác giả: Hữu Đạo
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
Uỷ ban chứng khoán
Vốn ngoại
Issue Date: 18-Sep-2015
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư Chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 112/2015;Tr. 14
Tóm tắt: Bìa viết đề cập đến việc Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp phát hành cổ phiếu không có quyền biểu quyết.
Mô tả: 1 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7450
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UBCK ung ho co them giai phap hut von ngoai.pdf851,61 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback