DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7358

Nhan đề: UBCK đốc thúc DN lên phương án nới room
Tác giả: Hữu Đạo
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
Nghị định 60/2015
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Issue Date: 17-Jul-2015
Trích dẫn: Tạp chí Đấu tư Chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 85/2015;Tr. 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày về quy định nới room cho nhà đầu tư nước ngoài tại nghị định 60/2015 (NĐ60), có hiệu lực từ ngày 1/9 tới và việc chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ký công văn 4493/UBCK-PC về triển khai ND960 gửi các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...đốc thúc họ tích cực lên phương án, chuẩn bị cho việc nới room.
Mô tả: 1 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7358
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UBCK doc thuc DN len phuong an noi room.pdf787,46 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback